26. februar 2024
BusinessMen leaving Boardroom

BusinessMen leaving Boardroom

På World Economic Forums 2021-møde i Davos blev stakeholder-kapitalismen i et manifest beseglet som en bærende komponent i løsningen på klimakrisen: “Formålet med en virksomhed er at engagere alle sine interessenter i fælles og bæredygtig værdiskabelse,” lød ordene, der fik stor opbakning fra hele verden, herunder også fra danske topchefer i erhvervslivet. Danske topchefer har siden stået i kø for at være en del af stakeholder-kapitalismens kernebudskab om, at alle væsentlige stakeholderes interesser er legitime og ligestillede med aktionærernes krav om størst muligt finansielt afkast. Et meget vigtigt budskab for at accelerere løsninger på klimakrisen.

Senest har bl.a. CEO i Ørsted, Sten Nipper, udtalt, at “en succesfuld virksomhed er en virksomhed, der skaber værdi for både sine aktionærer og andre væsentlige interessenter.” Derfor skulle man også tro, at dansk erhvervsliv ville hilse EU-Kommissionens forslag om Sustainable Corporate Governance velkommen. EU-forslaget sigter mod stakeholdernes ret til medbestemmelse i bestyrelseslokalet for at sikre mere langsigtede og bæredygtige investeringer i virksomhederne.

Forslaget omfavner dermed stakeholder-kapitalismens centrale budskab: At værdiskabelse er et fælles anliggende, der måles på flere bundlinjer af hensyn til flere interesser end blot økonomiske. Desværre er virkeligheden en helt anden! Det afslører et brev fra Komitéen for God Selskabsledelse til EU-kommissionen. Advarselsbrevet er afsendt som et direkte svar til Kommissionens forslag om Sustainable Corporate Governance. Heri advarer Komitéen sammen med Ørsted, Mærsk, Dansk Industri samt en lang række af dansk erhvervslivs øvrige top nemlig kraftigt Kommissionen mod stakeholder-kapitalismen og idéen om, at interessenter skal have indflydelse.

“Det er ikke en løsning at gøre ledelsen ansvarlig over for en række uspecificerede interessenter. I en sådan situation vil det være uklart, hvordan en virksomheds ledelse skal afveje stakeholdernes interesser, især hvis deres interesser er modstridende,” hedder det faretruende.

  Tax: Ecofin expands EU blacklist

EU’s overordnede mål er frem mod 2030 at allokere privat kapital for 180 milliarder Euro årligt mod grønne aktiver. Det er et kolossalt stort investeringskrav. Men det er nødvendigt hvis EU’s klimamålsætninger skal realiseres. EU ser “short-termism” som en af de største barrierer for at nå sine CO2-reduktionsmål. Det vil EU lave om på ved formelt at forpligte bestyrelser og aktionærers ansvar overfor relevante stakeholders, der repræsenterer bæredygtige værdier som for eksempel klimaløsninger og grøn omstilling.

Kommissionen forslår bl.a. at regulere udbyttebetalinger til aktionærerne og sikre interessenter formel beslutningskompetence i bestyrelseslokalet. Det er begge værktøjer, der virker som et værn mod helt kortsigtede beslutninger der forsinker grønne initiativer. Brevet fra Komitéen viser, at danske topchefer kun hylder stakeholder-kapitalismen hvis det ikke medfører et forpligtende ansvar. Dansk erhvervsliv vil gerne bedrive stakeholder-ledelse så længe de selv kan bestemme hvem de er, og hvad betingelserne for væsentlighed er.

Desværre støtter regeringen synspunktet. Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler til mediet Politico, at aktionærer og virksomheder “are doing all the right things.” Regeringen og Dansk Erhvervsliv står i EU faktisk ret alene med det synspunkt. 72 procent af 508 adspurgte i hørringsrunden til forslaget udtrykte nemlig stærk opbakning til, at topdirektører ifølge loven skal være forpligtet til at identificere interessenter og styre risici i forhold til interessenternes interesser.

Hjemlige prominente topchefer som bl.a. Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand for Mærsk og Siemens, og Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand for Ørsted, har også offentligt talt varmt om stakeholder-baseret ledelse. De er citeret for bl.a., at ville “genopfinde kapitalismen” og omfavne den “konstruktive samtale om alle sider af en sag.” Men omfavnelsen gælder tilsyneladende kun, hvis de selv kan definere temaet. Men både Mærsk og Ørsted er underskrivere af brevet til EU-Kommissionen.

  Tax: Ecofin expands EU blacklist

Brevet til EU har i Dansk Industris øjne været en stor succes, som interesseorganisationen helt åbenlyst “jubler over.” EU-forslaget er nemlig blevet udskudt og skal genbesøges senere på året. Lobbyarbejdet virker, og vigtig tid er vundet for Dansk Industri til at fortsætte lobbyarbejdet mod Sustainable Corporate Governance. Det ligner unægtelig dobbeltspil når Dansk Industris medlemmer hylder stakeholder-princippet i offentligheden, men samtidig via lobbyarbejde modarbejder princippet i EU.

Stakeholder-kapitalisme er kun for aktionærer, synes budskabet at være. Retten til at bestemme, hvad bæredygtige ledelse er, afgives ikke uden hård kamp. Det viser dansk erhvervslivs opstandelse mod stakeholder-kapitalismen i EU-Kommissionens forslag til Sustainable Corporate Governance.

Artiklen er udgiver på Finans.dk 26/01/2022. 

About Post Editor