14. juli 2024

ESG Makroøkonomi

I en rapport fra juli 2023 fra Den Europæiske Centralbank (ECB), “The euro area bank lending survey,” bliver klimaforandringer og deres påvirkning af banklån til virksomheder sat under lup. Rapporten fremhæver, hvordan klimarelaterede risici har haft en markant indvirkning på kreditstandarder og efterspørgsel efter lån...
Republikanske politikere har startet en kampagne mod Environmental, Social, and Governance (ESG)-investeringer og de virksomheder, der støtter denne praksis. Ifølge en artikel på Politico’s hjemmeside forsøger republikanerne at underminere ESG-bevægelsen ved at kritisere dens indflydelse på politik og økonomi. ESG-investeringer har vundet popularitet blandt...
Fossilbrændstofsubsidier forventes at nå 6,3 billioner dollars i 2022, ifølge en rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA). Disse subsidier fortsætter med at påvirke verden negativt ved at tilskynde til overforbrug af fossile brændstoffer og skade miljøet. Rapporten fra IEA viser, at subsidierne primært går...