14. juli 2024

ECB

I en rapport fra juli 2023 fra Den Europæiske Centralbank (ECB), “The euro area bank lending survey,” bliver klimaforandringer og deres påvirkning af banklån til virksomheder sat under lup. Rapporten fremhæver, hvordan klimarelaterede risici har haft en markant indvirkning på kreditstandarder og efterspørgsel efter lån...