14. juli 2024

Om ansvarligeinvesteringer.dk

 

Ansvarligeinvesteringer.dk er et graverjournalistisk medie, der indhenter detaljeret information om kapitalstrømme fra forskellige finansielle databaser og kombinerer det med dybdegående ESG-data for at formidle etik i økonomien. Vi udforsker innovative finansieringsmuligheder og muligheder for samarbejde med andre medier for at opretholde redaktionel uafhængighed og økonomisk bæredygtighed.

Vi er specialiseret i følg-pengene-journalistik med fokus på ansvarlige investeringer og kapitalstrømme. Med udgangspunkt i danske og nordiske investorer har vi en global tilgang til vores journalistik. Danske penge påvirker mennesker overalt i verden.

Vores primære mål er at udføre etisk undersøgelse af investorer og foretage grundige analyser af kapitalstrømme, både på nationalt og internationalt niveau. Vi anvender datajournalistik og finasielle databaser til at afdække komplekse finansielle forhold og fremhæve relevante etiske aspekter.

En anden af vores styrker er at benytte ESG-analyser (Environmental, Social, and Governance) af både mikro- og makroøkonomiske forhold. Dette giver læserne indsigt i selskabers præstationer inden for bæredygtighed og samfundsansvar, hvilket er essentielt i dagens komplekse verden fyldt med etiske problemstillinger.

Med mange års journalistisk erfaring, der har samfundsansvar som omdrejningspunkt, har vi etableret os som en troværdig kilde, der leverer nøjagtige og velbegrundede narrativer. Vores arbejde spiller en afgørende rolle i at oplyse og informere om vigtigheden af ansvarlige investeringer og de konsekvenser, de kan have for vores samfund og planet.

Vi stræber efter at skabe bevidsthed om de økonomiske og samfundsmæssige implikationer af investeringsbeslutninger. Gennem vores journalistiske arbejde ønsker vi at påvirke investeringsmiljøet og fremme en mere bæredygtig fremtid for alle.

ansvarligeinvesteringer.dk er tilmeldt pressenævnet. ansvarligeinvesteringer.dk er stiftet af Joachim Kattrup